Privacy statement

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Sophie Verschure Design, Zeemanhof 9, 2871 JV Schoonhoven, hierna te noemen SV Design (KvK nummer: 65349822 | www.svdesign.nl).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij SV Design kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Doeleinden van verwerking

SV Design verwerkt uw persoonsgegevens voor: 

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • het verrichten van adminsistratieve handelingen;
 • relatiebeheer;
 • nieuwsbrieven;
 • acties cq. aanbiedingen;

SV Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SV Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SV Design verstrekt.

SV Design verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een opdrachtbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

SV Design heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.  Daarnaast gebruikt SV Design uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

SV Design verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt SV Design alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van SV Design is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar SV Design gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Hoelang wij uw gegevens bewaren

SV Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

 Gegevensbeveiliging

SV Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SV Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

SV Design maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

SV Design maakt gebruik van Social Media Buttons op haar website om berichten op een snelle manier te delen. SV Design maakt via onderstaande kanalen gebruik:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Cookies

SV Design maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

 • SV Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van SV Design bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
 • Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
 • De verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan SV Design te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SV Design heeft hier geen invloed op.
 • SV Design heeft Google geen toestemming gegeven om via SV Design verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Bij SV Design worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. SV Design is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van websites die niet onder SV Design vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacy statement van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

SV Design zal in geval van een datalek, dit direct (maximaal 72 uur) melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag SV Design vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u SV Design verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via administratie@svdesign.nl

Wijzigingen

SV Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacy statement kunt u ten alle tijden vinden op onze website: www.svdesign.nl